Kolegium Jezuitów w Braniewie

Kolegium Jezuitów czyli Collegium Hosianum w Braniewie było pierwszą szkołą średnią i jedną z najważniejszych szkół jezuickich w całej Polsce. Kolegium założył w 1565 roku kardynał Stanisław Hozjusz, stąd nazwa obiektu (Collegium Hosianum). Za czasów pruskich mieściło się tutaj Liceum Hosianu i Akademia Teologiczna. Obecnie budynek jest siedzibą Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie.

Kolegium Jezuitów – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego
ul. Gdańska 19, Braniewo
tel. 55/243-26-06
zszbraniewo.pl