Sanktuarium w Braniewie

Na północ od centrum Braniewa, w malowniczym krajobrazie warmińskim, wśród pól, stoi okazały kościół. Jest to sanktuarium Krzyża Świętego, zbudowane na planie krzyża łacińskiego w latach 1722-1747.  Bogate rokokowe wnętrze sanktuarium prezentuje się bardzo imponujaco, zwłaszcza złocone ołtarze i ambona. W ołtarzu głównym znajduje się obraz słynący łaskami. Historia mówi, że w roku 1626 trzech szwedzkich żółnierzy chciało się zabawić strzelaniem do wiszącego na przydrożnym drzewie obrazu Świętej Trójcy. Wtedy z otworów po kulach popłynęła krew. Od tego czasu obraz zmieniał swoje miejsce pobytu aż do roku 1672, kiedy to staraniem jezuitów powrócił do Braniewa. Ponieważ do obrazu licznie pielgrzymowano, a wieść o cudownych uzdrowieniach za sprawą obrazu rozniosła się po kraju, rozpoczęto rozbudowę niewielkiej kaplicy do rozmiarów kościoła. Sanktuarium w Braniewie wielokrotnie ulegało zniszczeniom, zachowała się jednak większość wyposażenia kościoła z czasów jego budowy. Obok kościoła mają swój budynek Ojcowie Redemptoryści sprawujący opiekę nad sanktuarium. Jest też piękna Droga Krzyżowa wybudowana w 2000 roku.